domy drewniane, sauny fińskie

Technologia wytwarzania

Wszystkie części składowe budynku ściany ,stropy przygotowywane są w  zakładzieprodukcyjnym „na marę” a następnie  przewożone na plac  budowy i  montowane z zastosowaniem łączników  na  płycie  fundamentowej lub stropie piwnicy . Do  montażu  używany  jest  specjalistyczny  dźwig.Prefabrykacja „na miarę” oznacza każdorazowe dostosowanie kształtu i funkcjibudynku do  indywidualnych życzeń i wyobrażeń inwestora jak również dotrzymanieściśle  określonego terminu  ukończenia  budowy . Wszystkie elementy  ścian  wykonane  są w zakładzie, a do wykonania na  budowie pozostaje jedynie ułożenie na  nich  wyprawy elewacyjnej.

Konstrukcja dachu – tradycyjny ustrój płatwiowo – kleszczowy –  pokrycie dachu dowolne, obciążenie połaci dachu  przewiduje  użycie  dachówki  cementowej.

Wszystkie elementy drewniane wykonane są z tarcicy sosnowej, suszonej i impregnowanej impregnatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Dzięki  umiejętnemu  zastosowaniu  najlepszych  materiałów  izolacyjnych i ograniczeniu  występowania  tzw. „mostków termicznych”, przez które „ucieka” ciepło, budowane przez nas domy mają dwukrotnie niższy współczynnik przenikania ciepła od obowiązującej  polskiej normy, a koszt eksploatacji jest wielokrotnie niższy .